Vår vision

  • Att vända utanförskap till nytta för individ och samhälle
  • Kommer de snabba strukturförändringarna i samhället att fortsätta måste mänskliga grundläggande behov tillgodoses för att nå överensstämmelse mellan individ, samhälls- och produktionskrav
  • Kommer företag och offentliga organisationer att våga använda de mänskliga resurserna på ett friare och mer kreativt sätt ser vi små effektiva företag som nödvändiga komplement till stora organisationer och företag
  • Kommer anställningsbegreppet att få en annan, vidgad betydelse ser vi en minskande traditionell arbetsmarknad där nya arbetssätt och idéer ges utrymme att utvecklas vidare
  • Finns plats för fler i arbetsgemenskapen kommer begrepp som flexibilitet, trygghet, självkänsla och självförtroende och att våga ges en verklig innebörd som leder till framåtskridande
  • Har vi bättre balans och kontroll över vår totala situation som individer