Arbetssätt

Vårt arbetssätt präglas av att alltid finnas tillgängliga för individen när problem uppstår.

Vi arbetar helt resultatinriktat och individens upplevelsesituation utgör basen för den personliga utvecklingen.

Vi tar inte över ansvaret för den individ vi arbetar med utan fokuserar på att sätta igång en process som gör att personen blir självgående.

Helhetssynen genomsyrar hela vår verksamhet.

Vi arbetar både individ- och grupporienterat.

”Att vara modig är inte att göra farliga saker,
utan att göra det man är rädd för”